Mumtaz Lashari Sindhi Singer (Sindhi Music)

Dunya Ja dard Meray by Mumtaz Lashari

   Song: Dunya Ja dard Meray

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Naz Production

Kar Khiyal Mitha by Mumtaz Lashari

   Song: Hee dunya Fani aa

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Kashish Tv Song

Dil Diyan ne Diyan by Mumtaz Lashari

   Song: Dil Diyan ne Diyan

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Barkha Ent.

Dadho thi ne dekhar by Mumtaz Lashari

   Song: Dadho thi ne dekhar

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Dharti Tv Song

jeki bhi Karen tho by Mumtaz Lashari

   Song: Jeko bhi Karen tho so mitha

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Maka Music Channel

Nazan Wara albela sajan by Mumtaz Lashari

   Song: Nazan Wara albela sajan

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Barkha Ent.

Ne rahnden tou ne rahnds by Mumtaz Lashari

   Song: Ne rahnden tou ne rahnds

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Barkha Ent.

Aa mil sohnal yaar by Mumtaz Lashari

   Song: Aa mil sohnal yaar

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Yadoon

Kawar khe chad by Mumtaz Lashari

   Song: Kawar khe chad mahal eha

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Barkha Ent.

Wachoro yaad Jaani by Mumtaz Lashari

   Song: Wachoro yaar Jaani

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Awaz tv Song

Pareen nahay bey paar by Mumtaz Lashari

   Song: Pareen nahay bey paar

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Yadoon

Tuhanje kootan mein by Mumtaz Lashari

   Song: Tuhanje kootan mein

   Singer: Mumtaz Lashari

   Album: Unknown

Pre